א.פ.א חשמלאים בע"מ

ש.ה.א. פרויקטים ופיתוח בע"מ

ב.פ. ניטור בע"מ